Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR - platné od 20.05.2020

21.05.2020 09:20

Odbor krízového riadenia Okresného úradu Liptovský Mikuláš zverejňuje

,,Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia" platné od 20.05.2020 

Opatrenie hromadné podujatia pdf

Opatrenie pri ohrození verejného zdravia pdf 

Opatrenie nosenie rúšok pdf