Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 03.09.2020

03.09.2020 10:50

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši  od 03.09.2020 od 07:00 hod., odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Liptovský Mikuláš PDF