Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019 - vypaľovanie trávnych porastov

03.04.2019 07:20

Spaľovanie, vypaľovanie - zakázané - odporúčané - plagát PDF
Ochrana lesov pred požiarmi PDF