Ochrana lesov pred požiarmi - upozornenie

01.04.2021 07:45

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši upozorňuje na prísny zákaz vypaľovania trávy, krovia a iných organických zvyškov - odpadov. Viac TU