Nové opatrenie hlavného hygienika SR k povinnej štátnej karanténe

19.05.2020 09:00

Odbor krízového riadenie Okresného úradu Liptovský Mikuláš oznamuje, že s platnosťou od 18.05.2020 bolo vydané nové opatrenie HH k povinnej štátnej karanténe a informácie k inteligentnej karanténe. 

PDA