Nová aplikácia ,,ZOSTAŇ ZDRAVÝ" - informácie o koronavíruse

28.04.2020 18:25

Odbor krízového riadenia Okresného úradu Liptovský Mikuláš upozorňuje na možnosť využitia aplikácií pre mobilné telefóny, ktoré obsahujú informácie o koronavíruse, jeho príznakoch, rozšírení a podobne.

Ide o aplikáciu „Zostaň Zdravý“, ktorá funguje pod operačným systémom Android, fungovanie pod aj iOS je v štádiu schvaľovania, táto aplikácia obsahuje aj mapu osôb s vyznačenými pozitívnymi výsledkami testov a aplikáciu COVID-19 , ktorá funguje pod systémom Android aj iOS.

Bližšie informácie na stránke: https://www.old.korona.gov.sk/COVID19-ZostanZdravy.php