2022

21.04.2022 11:30

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 14.04.2022 PDF

Príloha 1 k uzneseniu obecného zastupiteľstva č. 16/3/2022 zo dňa 14.04.2022 PDF

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 14.04.2022 PDF

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 28.02.2022 PDF

Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 28.02.2022 PDF

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 17.02.2022 PDF

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 17.02.2022 PDF