Vývoz odpadov vo februári 2023

30.01.2023 08:50

HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADOV VO FEBRUÁRI 2023

Papier: 7.2.2023 (vrecia + kontajnery bytovky Niž.Malatíny)

Plasty + kov: 20.2.2023 (vrecia + kontajnery bytovky Niž.Malatíny)

Sklo: 28.2.2023

Komunálny odpad: vo štvrtky 2.2. a 16.2.2023 

Leták na stiahnutie