Vývoz odpadov v júny 2023

01.06.2023 13:50

HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADOV NA JÚN 2023

Plasty + kov: 9. a 27. jún (vrecia + kontajnery Niž.Malatíny)

Sklo: 26. jún

Papier: 9. jún (vrecia + kontajnery bytovky Niž.Malatíny)

TKO: štvrtky 8. a 22. jún

Upozornenie: zberová spoločnosť zbiera odpad už od 6. hodiny ráno, preto prosíme občanov o vykladanie nádob/vriec večer pred zberom alebo skoro ráno v deň zberu.

Zberová spoločnosť ďalej žiada podnikateľské subjekty o riadne označovanie zberných nádob, aby bolo možné posúdiť, či sa jedná o podnikateľský subjekt alebo o občana.

Ďakujeme za pochopenie.

Leták na stiahnutie