Vývoz odpadov v apríli 2023

03.04.2023 08:30

HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADOV V APRÍLI 2023

Plasty+kov: 25. apríl (vrecia + kontajnery bytovky Niž.Malatíny)

Papier: 12. apríl (vrecia + kontajnery bytovky Niž.Malatíny)

Sklo: 20. alebo 25. apríl

Komunálny odpad: štvrtky 13. a 27. apríl

Leták na stiahnutie