Výdaj naturálií

08.10.2021 07:30

VÝDAJ NATURÁLIÍ

Spoločnosť LK-SERVIS, spol. s r.o., Partizánska Ľupča oznamuje vlastníkom, ktorých pôdu má v prenájme, že v stredu 13. októbra 2021 v čase od 8:00 do 17:00 hod. bude na hospodárskom dvore vydávať naturálie za nájom pôdy. Vydávať sa budú zemiaky a obilie. Potrebné je doniesť si vlastné vrecia. Vydávanie naturálií iným žiadateľom bude len na základe podpísaného splnomocnenia.