2021

26.10.2021 14:00

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 21.10.2021 PDF

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 16.09.2021 PDF

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 16.09.2021 PDF

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 29.06.2021 PDF

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 29.06.2021 PDF

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 29.04.2021 PDF

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 29.04.2021 PDF

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 25.02.2021 PDF

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 25.02.2021 PDF