2020

29.06.2020 18:00

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 29.06.2020 PDF

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 29.06.2020 PDF

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 18.06.2020 PDF

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 18.06.2020 PDF

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 03.04.2020 PDF

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 03.04.2020 PDF