Samospráva obce

Ing. Peter Pethő, starosta obce
Radislav Hazucha, zástupca starostu

Poslanci:

Gabriela Cabanová
Martin Gejdoš
Radislav Hazucha
Ing. Jaroslav Podhorány
Ján Šlachta  

Komisie :

1. Stavebná, bytová, životného prostredia, verejného poriadku 
    Predseda : Ing. Jaroslav Podhorány
    Členovia : Ján Šlachta, Martin Gejdoš
2. Kultúry, školstva, športu
    Predseda : Gabriela Cabanová
    Členovia : Kúkolová Anna, Kalužová Janka
3. Na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce
    Predseda : Martin Gejdoš
    Členovia : Radislav Hazucha, Ján Šlachta

Hlavný kontrolór obce :

Bc. Moravová Gabriela


Libuša Moravčíková - samostatný odborný referent