Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
7/2018
24.01.2018
Faktúra Aktualizácia programov zaslaná na 9 CD
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/258, Stupava, 900 31
37,80 €
2/2018
24.01.2018
Objednávka Materiál a vykonanie elektroprác podľa dohody - cena s DPH
Ján Šturek - EL ŠTUR, 76, Partizánska Ľupča, 032 15
391,00 €
6/2018
18.01.2018
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
30,98 €
1/2018
18.01.2018
Zmluva Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
0,00 €
5/2018
17.01.2018
Faktúra Mesačný poplatok Internet Klasik+
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 8, 821 08
18,89 €
4/2018
09.01.2018
Faktúra Servisná perióda 01/2018
FREETECH services, spol.s.r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01
48,00 €
3/2018
03.01.2018
Faktúra Vedenie účtovníctva 12/2017
TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš, 031 01
200,00 €
2/2018
03.01.2018
Faktúra Servisná činnosť 01/2018
Profi-net, s.r.o, Ul. 1. Mája 709, Liptovský Mikuláš, 031 01
17,65 €
1/2018
02.01.2018
Objednávka Stravovacie poukážky 1. štvrťrok 2018
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava, 82015
491,52 €
1/2018
02.01.2018
Faktúra Stravovacie poukážky 1. štvrťrok 2018
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava, 82015
491,52 €
179/2017
31.12.2017
Faktúra Za dodávku a distribúciu elektriny OcÚ
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47
120,27 €
178/2017
31.12.2017
Faktúra Za dodávku a distribúciu elektriny KD
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47
45,14 €
177/2017
31.12.2017
Faktúra Za dodávku a distribúciu elektriny spoločné svetlo BD 13
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47
-2,31 €
176/2017
31.12.2017
Faktúra Za dodávku a distribúciu elektriny spoločné svetlo BD 110
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47
-22,20 €
175/2017
31.12.2017
Faktúra Za dodávku a distribúciu elektriny VO
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47
-26,08 €