Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
45/2018
09.05.2018
Faktúra Mesačný poplatok Internet Klasik+
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 8, 821 08
18,89 €
44/2018
09.05.2018
Faktúra Poskytnutie právnych služieb - vypracovanie Kúpnej zmluvy Obec-Jurková
JUDr. Zuzana Durišová advokát, ul. Kollárova 3, Liptovský Mikuláš, 031 01
117,29 €
43/2018
09.05.2018
Faktúra Servisná perióda máj 2018
FREETECH services, spol.s.r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01
48,00 €
42/2018
09.05.2018
Faktúra Vedenie účtovníctva 4/2018
TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš, 031 01
200,00 €
41/2018
09.05.2018
Faktúra Servisná činnosť 05/2018
Profi-net, s.r.o, Ul. 1. Mája 709, Liptovský Mikuláš, 031 01
17,65 €
40/2018
09.05.2018
Faktúra Doprava - Zml. o výkone vo ver. záujme
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická 62, Ružomberok, 03401
17,12 €
8/2018
03.05.2018
Objednávka Elektronická príručka na CD "Správny poriadok v praxi
Ing. Martina Ďurišová-Trenčiansky vzdelávací servis, Inovecká 1140/22, Trenčín, 91101
13,00 €
17/2018
24.04.2018
Zmluva Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072ZA130090
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, Bratislava, 81526
61 486,80 €
17/2018
24.04.2018
Zmluva Príloha 1 Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve č. 072ZA130090
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, Bratislava, 81526
0,00 €
39/2018
20.04.2018
Faktúra Poplatky za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
27,98 €
7/2018
12.04.2018
Objednávka Oprava a údržba autobusovej otočky - Nižné Malatíny
Pavol Gejdoš DOPstav, Ľubeľa 75, Ľubeľa, 03214
1 800,00 €
38/2018
10.04.2018
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
3,00 €
37/2018
10.04.2018
Faktúra Doprava - Zml. o výkone vo ver. záujme
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická 62, Ružomberok, 03401
17,12 €
16/2018
10.04.2018
Zmluva Kúpna zmluva o predaji nehnuteľnosti - Diškanec s manž.
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
6 979,50 €
6/2018
05.04.2018
Objednávka Objednanie znaleckého posudku vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty časti pozemku KN-E č. p.č. 731/2
Ing. Miroslav Todák, ul. Čsl. brigády 1611/16, Liptovský Mikuláš, 03101
130,00 €