Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
31/2018
24.10.2018
Objednávka Objednávka 20 kníh "Čarovný Liptov"
CBS spol. s r.o., Kynceľová 54, Banská Bystrica, 97401
330,00 €
157/2018
24.10.2018
Faktúra Kontrola a čistenie komínov v obci Malatíny BD 13, BD 110, BD 113, BD 9
Kominárstvo MIROR, s.r.o., Hurbanova 7, Martin, 03601
363,00 €
156/2018
24.10.2018
Faktúra SSL certifikát, implementácia oznamu o cookies a programátorské práce
FREETECH services, spol.s.r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01
120,00 €
155/2018
23.10.2018
Faktúra Vykonané práce podľa priloženého súpisu vykonaných prác na akcii "Úprava verejného priestranstva v obci Malatíny"
STAVEKO-SK, a.s., K cintorínu 561/45, Žilina, 01004
3 384,22 €
154/2018
23.10.2018
Faktúra Vykonané práce podľa priloženého súpisu vykonaných prác BD č. 13
STAVEKO-SK, a.s., K cintorínu 561/45, Žilina, 01004
870,62 €
153/2018
18.10.2018
Faktúra Na základe mandátnej zmluvy - fakturácia za stavebný dozor na stavbu "Úprava verejného priestranstva v obci Malatíny"
Ing. Pavol Tkáč - PROING, Liptovská 2127/6, Ružomberok, 03401
600,00 €
152/2018
18.10.2018
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
32,97 €
151/2018
17.10.2018
Faktúra Servis kotla Thermorossi - čistenie výmenníka, horáka, jímky na komíne
MORUS, s.r.o , Teheleň 460, Partizánska Lupča, 032 15
48,00 €
150/2018
17.10.2018
Faktúra Zmesový komunálny odpad, poplatok za uloženie odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
504,87 €
149/2018
17.10.2018
Faktúra Odvoz odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
31,09 €
148/2018
17.10.2018
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 8, 821 08
18,89 €
147/2018
11.10.2018
Faktúra Občerstvenie na akciu "Otvorenie námestia"
PEMMEWA, s.r.o., Kostolná 565, Závažná Poruba, 03202
300,20 €
146/2018
10.10.2018
Faktúra Vykonané práce na akciu "Úprava verejného priestranstva v obci Malatíny" podľa Zmluvy o dielo č. 16/2017 a súpisu vykonaných prác
STAVEKO-SK, a.s., K cintorínu 561/45, Žilina, 01004
30 743,40 €
145/2018
10.10.2018
Faktúra servis - drobný materiál - práca - krovinorez
Merkur Slovakia s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 03101
68,25 €
144/2018
10.10.2018
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
3,00 €