Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
41/2018
28.11.2018
Zmluva Darovacia zmluva na peňažný dar č. 41/2018 - Ing. Miroslav Toma
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
200,00 €
37/2018
28.11.2018
Objednávka Objednávka - tričká s potlačou v počte 30 kusov
IPATEX, s.r.o., J. Janošku 5, Liptovský Mikuláš, 03101
520,00 €
40/2018
27.11.2018
Zmluva Dodatok č. 10 k zmluve o dielo
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
0,00 €
174/2018
22.11.2018
Faktúra Elektrický kotol Protherm RAJA s montážou BD 110/3
Vladimír Kubík, Ľubeľa 26, Ľubeľa, 03214
860,53 €
36/2018
21.11.2018
Objednávka Objednávka elektrickej pece s montážou BD 110/3
Vladimír Kubík, Ľubeľa 26, Ľubeľa, 03214
865,00 €
173/2018
20.11.2018
Faktúra Príspevok za vývoz separovaného zberu rok 2018
Združenie obcí stredného Liptova EKOLÓG, 9, Malatíny, 03215
330,00 €
172/2018
20.11.2018
Faktúra Zmesový komunálny odpad, poplatok za uloženie odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
674,39 €
171/2018
20.11.2018
Faktúra Odvoz odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
54,56 €
170/2018
20.11.2018
Faktúra Mesačný poplatok Internet Klasik+
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 8, 821 08
18,89 €
169/2018
20.11.2018
Faktúra Spracovanie IBV štúdia lokalita Kiartov v časti Nižné Malatíny
3MS Consulting, s.r.o., Bešeňová 191, Liptovská Teplá, 03483
1 000,00 €
168/2018
20.11.2018
Faktúra Výmena el. ohrievačov BD 110/1 a 9/2
Vladimír Kubík, Ľubeľa 26, Ľubeľa, 03214
633,77 €
167/2018
20.11.2018
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
22,99 €
39/2018
16.11.2018
Zmluva Dohoda o odklade lehoty splatnosti faktúry
STAVEKO-SK, a.s., K cintorínu 561/45, Žilina, 01004
3 384,22 €
38/2018
15.11.2018
Zmluva Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov služieb
VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava 25, 829 90
0,00 €
35/2018
15.11.2018
Objednávka Objednávka kuchynskej linky BD 9/2 podľa nákresu a cenovej ponuky
DREVONA PRODUCTION s.r.o., Výhonská 1, Bratislava, 83510
408,00 €