Zverejňovanie zmlúv a faktúr


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
172/2017
31.12.2017
Faktúra Odvoz odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
46,94 €
171/2017
31.12.2017
Faktúra Zmesový komunálny odpad, poplatok za uloženie odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
496,39 €
170/2017
31.12.2017
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
3,00 €
169/2017
31.12.2017
Faktúra Doprava - Zml. o výkone vo ver. záujme
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická 62, Ružomberok, 03401
17,12 €
168/2017
31.12.2017
Faktúra Vodné
Liptovská vodárenská spoločnosť, Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 01
1 017,97 €
30/2017
28.12.2017
Objednávka Objednávka - Pelety 990 kg
MT Pelet spol. s r.o., Priemyselná zóna 510, Závažná Poruba, 03202
230,00 €
167/2017
28.12.2017
Faktúra Pelety 990 kg
MT Pelet spol. s r.o., Priemyselná zóna 510, Závažná Poruba, 03202
230,00 €
166/2017
28.12.2017
Faktúra Audítorské overenie ročnej účtovnej závierky rok 2016
Ekoauditor spol s r.o. , Letecká 22, Bratislava, 831 03
396,00 €
165/2017
21.12.2017
Faktúra Poplatky a poštovné pre spracovanie inžinierskej činnosti - územné rozhodnutie pre rozšírenie elektrifikácie v lokalite Horné Malatíny
3MS Consulting, s.r.o., Bešeňová 191, Liptovská Teplá, 03483
45,45 €
33/2017
20.12.2017
Zmluva Zmluva o nájme bytu č. 9/2
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
106,65 €
32/2017
20.12.2017
Zmluva Zmluva o nájme bytu č. 110/1
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
147,81 €
31/2017
20.12.2017
Zmluva Zmluva o nájme bytu č. 13/1
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
147,73 €
30/2017
20.12.2017
Zmluva Zmluva o nájme bytu č. 113/1
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
166,41 €
29/2017
20.12.2017
Zmluva Zmluva o nájme bytu č. 110/4
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
147,81 €
28/2017
20.12.2017
Zmluva Zmluva o nájme bytu č. 113/5
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
147,06 €