Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

20.09.2018 14:45

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce PDF