Voľby do orgánov samosprávy obcí

28.08.2018 11:20

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti PDF