Úradné hodiny

17.08.2015 08:00

Úradné hodiny pre verejnosť
Utorok:
7.00 hod. do 16.00 hod.
Štvrtok: 7.00 hod. do 16.00 hod.

Vedenie obce Malatíny upozorňuje občanov,
že v čase od 06.novembra 2017 do 16. novembra 2017
zamestnankyňa obce čerpá dovolenku. Za porozumenie ďakujeme.
pridané dňa 31.10.2017

Vedenie obce Malatíny upozorňuje občanov,
že v čase od 23. augusta 2017 
do 14. septembra 2017 zamestnankyňa obce
čerpá dovolenku. Za porozumenie ďakujeme.
pridané dňa : 04.07.2017
------------------------------------------
Vedenie obce Malatíny upozorňuje občanov,
že zamestnankyňa obce
dňa 9. februára 2017 t.j. vo štvrtok
je na návšteve lekára
a dňa 14. februára 2017 t.j. utorok
je na školení na Okresnom úrade v Liptovskom Mikuláši
pridané : 08.02.2017
-------------------------------------------
Vedenie obce Malatíny upozorňuje občanov,
že v čase od 11.januára 2017 do 19.januára 2017
zamestnankyňa obce čerpá dovolenku.
pridané : 22.12.2016

----------------------------------------------------------------------

 

 


 

 


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
84/2017
14.06.2017
Faktúra Stravovacie poukážky 3. štvrťrok 2017
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava, 82015
663,04 €
22/2017
14.06.2017
Objednávka Stravovacie poukážky 3. štvrťrok 2017
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava, 82015
663,04 €
21/2017
14.06.2017
Objednávka Vypracovanie územného rozhodnutia podľa zastavovacej štúdie
3MS Consulting, s.r.o., Bešeňová 191, Liptovská Teplá, 03483
1 500,00 €
20/2017
14.06.2017
Objednávka Vypracovanie zastavovacej štúdie IBV - lokalita KIARTOV
3MS Consulting, s.r.o., Bešeňová 191, Liptovská Teplá, 03483
1 000,00 €
83/2017
13.06.2017
Faktúra Odvoz odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
101,74 €
82/2017
13.06.2017
Faktúra Zmesový komunálny odpad, poplatok za uloženie odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
574,67 €
81/2017
08.06.2017
Faktúra Kancelárske potreby
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, Banská Bystrica, 974 05
99,08 €
80/2017
08.06.2017
Faktúra Hlasové služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
3,46 €
79/2017
07.06.2017
Faktúra Znalecký posudok
Ing. Miroslav Todák, ul. Čsl. brigády 1611/16, Liptovský Mikuláš, 03101
130,00 €
78/2017
06.06.2017
Faktúra Vyhotovenie geometrického plánu č. 36735299-60/2017 - cintorín
REAL Liptov s.r.o. , Kapitána Nálepku 2027/12, Liptovský Mikuláš, 031 01
200,00 €
77/2017
06.06.2017
Faktúra Doprava - Zml. o výkone vo ver. záujme
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická 62, Ružomberok, 03401
17,12 €
19/2017
06.06.2017
Objednávka Objednanie vyhotovenia geom.plánu - cintorín parcela KN-C 442
REAL Liptov s.r.o. , Kapitána Nálepku 2027/12, Liptovský Mikuláš, 031 01
200,00 €
18/2017
06.06.2017
Objednávka Objednanie školenia BOZP - aktivačné práce - 1 účastník
Jozef Mikuš - BOZP, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1747/31, Liptovský Mikuláš, 03101
25,00 €
17/2017
06.06.2017
Objednávka Objednanie znaleckého posudku vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov - LV 276
Ing. Miroslav Todák, ul. Čsl. brigády 1611/16, Liptovský Mikuláš, 03101
130,00 €
76/2017
01.06.2017
Faktúra Servisná činnosť 6/2017
Profi-net, s.r.o, Ul. 1. Mája 709, Liptovský Mikuláš, 031 01
17,65 €