Ročný odpočet vodomerov, ročné vyúčtovanie - oznámenie LVS

22.08.2018 08:45

Ročný odpočet vodomerov v obci Malatíny dňa 28.08.2018 - oznámenie PDF