Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

02.10.2018 12:45

Oznámenie o začatí  konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín PDF