Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2018 - vypaľovanie trávnych porastov

10.04.2018 12:00

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2018 - vypaľovanie trávnych porastov - PDF