Novinky a udalosti

15.10.2015
  • Harmonogram vývozu separovaného zberu

   2016-07-26 10:53:19

   Harmonogram vývozu separovaného zberz v mesiaci jún 2018 PDF Harmonogram vývozu separovaného zberu v mesiaci marec 2018 PDF Harmonogram vývozu separovaného zberu v mesiaci február 2018 PDF Harmonog... VIAC

  • Kultúrne podujatia

   2015-12-28 15:14:22

   Pozvánka na divadelné predstavenie - zverejnené dňa 28.12.2017 PDF Pozvánka na Veľkonočný bál v  obci Svätý Kríž, zverejnené dňa 28.02.2017 PDF Pozvánka na maškarný ples zverejnené dň... VIAC

  • Kontrolór obce

   2015-06-10 09:19:52

   Plán kontrolnej činnosti 1.polrok 2018 - zverejnenie 27.11.2017  PDF Plán kontrolnej činnosti 2.polrok 2017 - zverejnenie 30.5.2017 - PDF Plán kontrolnej činnosti 2. polrok 2016 -  5.10.20... VIAC

  • Záverečný účet obce

   2015-05-27 09:40:31

   Záverečný účet obce Malatíny rok 2017 zverejnený 31.05.2018 o 18,10 hod. PDF Záverečný účet obce Malatíny rok 2016 zverejnený 18.05.2017 o 12,30 hod. PDF Záverečný účet obce Malatíny rok 2015 - PDF... VIAC

  • Pozvánky na zasadnutie obecného zastupiteľstva

   2015-05-18 12:43:17

   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 21.06.2018 PDF Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.05.2018 PDF Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.03.2018 PDF Pozvánka... VIAC

  • Oznámenia

   2015-04-09 23:28:32

   Oznámenie - vyčistime svoju obec - jarná brigáda na 14.4.2018  PDF TU Oznámenie - vyčistime svoju obec - jarná brigáda na 22.4.2017 PDF TU Oznámenie úradu práce SV a R Liptovský Mikul... VIAC