Novinky a udalosti

15.10.2015
  • Harmonogram vývozu separovaného zberu

   2016-07-26 10:53:19

   Harmonogram vývozu separovaného zberu v mesiaci október 2017 PDF Harmonogram vývozu separovaného zberu v mesiaci september 2017 PDF Harmonogram vývozu separovaného zberu v mesiaci august 2017 PDF H... VIAC

  • Kultúrne podujatia

   2015-12-28 15:14:22

   Pozvánka na Veľkonočný bál v  obci Svätý Kríž, zverejnené dňa 28.02.2017 PDF Pozvánka na maškarný ples zverejnené dňa 02.02.2017 PDF Pozvánka na 4. fašiangovú veselicu zverejnené dňa... VIAC

  • Kontrolór obce

   2015-06-10 09:19:52

   Plán kontrolnej činnosti 2.polrok 2017 - zverejnenie 30.5.2017 - PDF Plán kontrolnej činnosti 2. polrok 2016 -  5.10.2016  - PDF Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Malatíny - PDF P... VIAC

  • Záverečný účet obce

   2015-05-27 09:40:31

   Záverečný účet obce Malatíny rok 2016 zverejnený 18.05.2017 o 12,30 hod. PDF Záverečný účet obce Malatíny rok 2015 - PDF Záverečný účet obce Malatíny rok 2014 - PDF VIAC

  • Pozvánky na zasadnutie obecného zastupiteľstva

   2015-05-18 12:43:17

   Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.09.2017 PDF Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 02.08.2017 PDF Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva  28.06.2017 PDF Poz... VIAC

  • Oznámenia

   2015-04-09 23:28:32

   Oznámenie - vyčistime svoju obec - jarná brogáda PDF TU Oznámenie úradu práce SV a R Liptovský Mikuláš - Výberové pohovory PDF TU Čerstvé mäso po celý rok  až k Vám PDF TU Oznámenie Úradu prác... VIAC