Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
19/2018
20.02.2018
Faktúra Poplatky za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
32,29 €
18/2018
15.02.2018
Faktúra Zmesový komunálny odpad, poplatok za uloženie odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
586,41 €
17/2018
15.02.2018
Faktúra Odvoz odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
46,94 €
16/2018
15.02.2018
Faktúra Mesačný poplatok Internet Klasik+
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 8, 821 08
18,89 €
15/2018
08.02.2018
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
3,00 €
14/2018
06.02.2018
Faktúra Doprava - Zml. o výkone vo ver. záujme
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická 62, Ružomberok, 03401
17,12 €
13/2018
06.02.2018
Faktúra Servisná perióda február 2018
FREETECH services, spol.s.r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01
48,00 €
12/2018
01.02.2018
Faktúra Servisná činnosť 02/2018
Profi-net, s.r.o, Ul. 1. Mája 709, Liptovský Mikuláš, 031 01
17,65 €
11/2018
01.02.2018
Faktúra Vedenie účtovníctva 1/2018
TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš, 031 01
200,00 €
10/2018
31.01.2018
Zmluva Dodatok č. 9 k Zmluve o dielo článok III. Ujednanie o cene
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
0,00 €
9/2018
30.01.2018
Zmluva VIAVITAL-TEAM Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad na rok 2018
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
171,60 €
8/2018
30.01.2018
Zmluva Sojka - Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad na rok 2018
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
858,00 €
7/2018
30.01.2018
Zmluva Mondi SCP - Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad na rok 2018
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
57,20 €
6/2018
30.01.2018
Zmluva MAGURA VILLAGE - Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad na rok 2018
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
171,60 €
5/2018
30.01.2018
Zmluva LiptovInn - Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad na rok 2018
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
286,00 €