Zverejňovanie zmlúv a faktúr


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
58/2017
02.05.2017
Faktúra Servisná činnosť 5/2017
Profi-net, s.r.o, Ul. 1. Mája 709, Liptovský Mikuláš, 031 01
17,65 €
57/2017
02.05.2017
Faktúra Vedenie účtovníctva 4/2017
TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš, 031 01
200,00 €
56/2017
02.05.2017
Faktúra Aktualizácia dát katastra
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/258, Stupava, 900 31
36,00 €
55/2017
02.05.2017
Faktúra Aktualizácia programov za rok 2017
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/258, Stupava, 900 31
786,00 €
14/2017
02.05.2017
Zmluva Zmluva o nájme bytu č. 13/6
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
147,73 €
13/2017
02.05.2017
Zmluva Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy BD 13/6
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
0,00 €
12/2017
26.04.2017
Zmluva Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad na rok 2017
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
57,20 €
11/2017
26.04.2017
Zmluva Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad na rok 2017
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
57,20 €
54/2017
20.04.2017
Faktúra mesačný poplatok Happy XI.
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
31,39 €
53/2017
18.04.2017
Faktúra mesačný poplatok internet Klasik
Orange Slovensko a.s., Metodova 6, Bratislava 8, 821 08
18,89 €
52/2017
18.04.2017
Faktúra Zmesový komunálny odpad, poplatok za uloženie odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
427,12 €
51/2017
18.04.2017
Faktúra Zametanie a polievanie MK
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
335,40 €
50/2017
18.04.2017
Faktúra Obrusy v počte 10 ks pre KD
Tibor Farkaš - BELIVIE, Vinohrady 992/5, Vráble, 95201
80,00 €
13/2017
18.04.2017
Objednávka Objednávka zametania a polievania MK
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
336,00 €
49/2017
12.04.2017
Faktúra Kancelárske potreby OcU a hygienické potreby KD
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, Banská Bystrica, 974 05
74,46 €