Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
29/2017
28.11.2017
Objednávka Pretlačenie kanalizačnej prípojky v BD 113
Liptovská vodárenská spoločnosť, Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 01
110,00 €
151/2017
21.11.2017
Faktúra Mesačný poplatok Internet Klasik+
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 8, 821 08
18,89 €
150/2017
21.11.2017
Faktúra Odvoz odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
74,38 €
149/2017
21.11.2017
Faktúra Zmesový komunálny odpad, poplatok za uloženie odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
597,56 €
148/2017
21.11.2017
Faktúra Poplatky za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
3,00 €
147/2017
21.11.2017
Faktúra Doprava - Zml. o výkone vo ver. záujme
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická 62, Ružomberok, 03401
17,12 €
146/2017
21.11.2017
Faktúra Mesačný poplatok Happy XL
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
30,98 €
145/2017
21.11.2017
Faktúra Servisná perióda november 2017
FREETECH services, spol.s.r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01
48,00 €
144/2017
21.11.2017
Faktúra Servisná činnosť 11/2017
Profi-net, s.r.o, Ul. 1. Mája 709, Liptovský Mikuláš, 031 01
17,65 €
143/2017
21.11.2017
Faktúra Vedenie účtovníctva 10/2017
TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš, 031 01
200,00 €
21/2017
31.10.2017
Zmluva Zmluva o nájme bytu 113/4
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
133,00 €
20/2017
31.10.2017
Zmluva Dohoda č. 17/22/010/31
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, M. M. Hodžu 30, Liptovský Mikuláš, 031 80
0,00 €
19/2017
26.10.2017
Zmluva Zmluva o nájme bytu 113/7
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
123,76 €
142/2017
25.10.2017
Faktúra Servisná perióda august 2017
FREETECH services, spol.s.r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01
48,00 €
141/2017
25.10.2017
Faktúra Servisná perióda máj 2017
FREETECH services, spol.s.r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01
48,00 €