Zverejňovanie zmlúv a faktúr


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
69/2017
18.05.2017
Faktúra Kontrola hydrantu a tlaková skúška hadice
Ivan Lupták , Lesná 2035/8 , Ružomberok , 034 01
157,10 €
68/2017
16.05.2017
Faktúra Zmesový komunálny odpad, poplatok za uloženie odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
458,94 €
67/2017
16.05.2017
Faktúra Odvoz odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
74,38 €
66/2017
16.05.2017
Faktúra mesačný poplatok Internet Klasik
Orange Slovensko a.s., Metodova 6, Bratislava 8, 821 08
18,89 €
65/2017
16.05.2017
Faktúra Preinštalácia programov na nový PC
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/258, Stupava, 900 31
30,00 €
16/2017
16.05.2017
Objednávka Objednávka kontroly 6 ks hydrantov a 6 ks tlakových skúšok hadíc
Ivan Lupták , Lesná 2035/8 , Ružomberok , 034 01
158,00 €
64/2017
11.05.2017
Faktúra Komplet PC, operačný systém Windows, kancelársky balík MS Office, zálohov. zariadenie a licencia
FREETECH services, spol.s.r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01
1 035,64 €
63/2017
11.05.2017
Faktúra 1 kus 120 l ohrievač vody a montážne práce v BD 13/4
Vladimír Kubík, Ľubeľa 26, Ľubeľa, 03214
301,12 €
62/2017
11.05.2017
Faktúra 1 kus 120 l ohrievač vody a montážne práce v BD 113/4
Vladimír Kubík, Ľubeľa 26, Ľubeľa, 03214
301,12 €
61/2017
11.05.2017
Faktúra 2 kusy hasiacich prístrojov a revízia 5 hasiacich prístrojov
Ivan Lupták , Lesná 2035/8 , Ružomberok , 034 01
103,80 €
15/2017
11.05.2017
Objednávka Nákup a montáž 2 hasiacich prístrojov a revízia 5 has.prístrojov
Ivan Lupták , Lesná 2035/8 , Ružomberok , 034 01
105,00 €
14/2017
11.05.2017
Objednávka Objednávka 2 kusov 120 l ohrievačov vody s montážou v BD 113/4 a v BD 13/4
Vladimír Kubík, Ľubeľa 26, Ľubeľa, 03214
603,00 €
60/2017
09.05.2017
Faktúra Poplatky za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
-55,82 €
59/2017
09.05.2017
Faktúra Doprava - Zml. o výkone vo ver. záujme
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická 62, Ružomberok, 03401
17,12 €
15/2017
09.05.2017
Zmluva Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad na rok 2017
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
57,20 €