Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
39/2018
20.04.2018
Faktúra Poplatky za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
27,98 €
7/2018
12.04.2018
Objednávka Oprava a údržba autobusovej otočky - Nižné Malatíny
Pavol Gejdoš DOPSTAV, Ľubeľa 75, Ľubeľa, 03214
1 800,00 €
38/2018
10.04.2018
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
3,00 €
37/2018
10.04.2018
Faktúra Doprava - Zml. o výkone vo ver. záujme
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická 62, Ružomberok, 03401
17,12 €
16/2018
10.04.2018
Zmluva Kúpna zmluva o predaji nehnuteľnosti - Diškanec s manž.
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
6 979,50 €
6/2018
05.04.2018
Objednávka Objednanie znaleckého posudku vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty časti pozemku KN-E č. p.č. 731/2
Ing. Miroslav Todák, ul. Čsl. brigády 1611/16, Liptovský Mikuláš, 03101
130,00 €
15/2018
05.04.2018
Zmluva Kúpna zmluva o predaji nehnuteľnosti - Střelcová
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
1 150,00 €
36/2018
04.04.2018
Faktúra Servisná perióda apríl 2018 a Toner HP
FREETECH services, spol.s.r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01
64,80 €
35/2018
03.04.2018
Faktúra Servisná perióda apríl 2018
Profi-net, s.r.o, Ul. 1. Mája 709, Liptovský Mikuláš, 031 01
17,65 €
14/2018
03.04.2018
Zmluva Zmluva o nájme bytu 110/4
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
147,81 €
5/2018
27.03.2018
Objednávka Stravovacie poukážky 2. štvrťrok 2018
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava, 82015
409,60 €
34/2018
27.03.2018
Faktúra Stravovacie poukážky 2. štvrťrok 2018
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava, 82015
409,60 €
33/2018
21.03.2018
Faktúra Smernice pre obce On-line produkt
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, Bratislava, 81499
147,00 €
32/2018
20.03.2018
Faktúra Odvoz odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
69,80 €
31/2018
20.03.2018
Faktúra Zmesový komunálny odpad, poplatok za uloženie odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
524,71 €