Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
62/2018
17.05.2018
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
27,98 €
61/2018
17.05.2018
Faktúra Programátorské práce
FREETECH services, spol.s.r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01
18,00 €
60/2018
16.05.2018
Faktúra Stravovacie poukážky 3. štvrťrok 2018
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava, 82015
826,88 €
59/2018
16.05.2018
Faktúra Kontrola hasiaceho prístroja a hydrantu
Ivan Lupták , Lesná 2035/8 , Ružomberok , 034 01
80,76 €
58/2018
16.05.2018
Faktúra Tlaková skúška požiarnej hadice
Ivan Lupták , Lesná 2035/8 , Ružomberok , 034 01
107,42 €
57/2018
16.05.2018
Faktúra Zemné práce bager, tatra, štrkodrvina
Pavol Gejdoš DOPSTAV, Ľubeľa 75, Ľubeľa, 03214
1 818,96 €
56/2018
16.05.2018
Faktúra Mesačný poplatok Internet Klasik+
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 8, 821 08
18,89 €
55/2018
16.05.2018
Faktúra Verejná správa SR - polročný prístup
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. , Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01
65,70 €
54/2018
16.05.2018
Faktúra Znalecký posudok 88/2018
Ing. Miroslav Todák, ul. Čsl. brigády 1611/16, Liptovský Mikuláš, 03101
130,00 €
12/2018
16.05.2018
Objednávka Stravovacie poukážky 3. štvrťrok 2018
Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava, 82015
826,88 €
11/2018
16.05.2018
Objednávka Služby uvedené v cenovej ponuke č. CP-2018-05-C16278-1
osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, Košice, 04001
36,00 €
10/2018
10.05.2018
Objednávka Kontrola 6 kusov tlakových skúšok požiarnych hadíc
Ivan Lupták , Lesná 2035/8 , Ružomberok , 034 01
108,00 €
9/2018
09.05.2018
Objednávka Revízia 6 hasiacich prístrojov a 6 hydrantov
Ivan Lupták , Lesná 2035/8 , Ružomberok , 034 01
81,00 €
53/2018
09.05.2018
Faktúra Poplatky za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
3,00 €
52/2018
09.05.2018
Faktúra Členský príspevok za rok 2018
Združenie miest a obcí Liptova , Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, 031 42
22,40 €