Zverejňovanie zmlúv a faktúr


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
105/2017
08.08.2017
Faktúra Použitie špeciálneho vozidla - pretlačenie kanalizačnej prípojky v BD 113
Liptovská vodárenská spoločnosť, Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 01
117,04 €
104/2017
02.08.2017
Faktúra Servisná činnosť 8/2017
Profi-net, s.r.o, Ul. 1. Mája 709, Liptovský Mikuláš, 031 01
17,65 €
24/2017
01.08.2017
Objednávka Pretlačenie kanalizačnej prípojky v BD 113
Liptovská vodárenská spoločnosť, Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 01
118,00 €
103/2017
01.08.2017
Faktúra Vedenie účtovníctva 7/2017
TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš, 031 01
200,00 €
23/2017
25.07.2017
Objednávka Rekonštrukcia odpadu s montážou v BD 113/4
Vladimír Kubík, Ľubeľa 26, Ľubeľa, 03214
59,00 €
102/2017
25.07.2017
Faktúra Verejné obstarávanie 3. etapa "Úprava verejného priestranstva v obci Malatíny"
PS Agentúra s.r.o., 123, Malý Lipník, 06546
194,40 €
101/2017
25.07.2017
Faktúra Rekonštrukcia odpadu s montážou v BD 113/4
Vladimír Kubík, Ľubeľa 26, Ľubeľa, 03214
58,52 €
100/2017
20.07.2017
Faktúra Služba autocisterny
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
247,82 €
99/2017
19.07.2017
Faktúra Mesačný poplatok Happy XL
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
26,99 €
98/2017
19.07.2017
Faktúra Odvoz odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
101,81 €
97/2017
19.07.2017
Faktúra Zmesový komunálny odpad, poplatok za uloženie odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
702,63 €
96/2017
19.07.2017
Faktúra Mesačný poplatok Internet Klasik+
Orange Slovensko a.s., Metodova 6, Bratislava 8, 821 08
18,89 €
95/2017
11.07.2017
Faktúra Členský príspevok Klaster
Klaster Liptov , Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, 03142
83,00 €
94/2017
11.07.2017
Faktúra Hlasové služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
3,00 €
93/2017
11.07.2017
Faktúra Vodné
Liptovská vodárenská spoločnosť, Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 01
839,94 €