Zverejňovanie zmlúv a faktúr


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
25/2017
20.12.2017
Zmluva Zmluva o nájme bytu 113/2
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
162,75 €
24/2017
20.12.2017
Zmluva Zmluva o nájme bytu číslo 13/5
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
147,73 €
164/2017
19.12.2017
Faktúra Odvoz odpadu a služba autocisterny
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
268,01 €
163/2017
19.12.2017
Faktúra Zmesový komunálny odpad, poplatok za uloženie odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
697,82 €
162/2017
19.12.2017
Faktúra Mesačný poplatok Internet Klasik+
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 8, 821 08
18,89 €
161/2017
19.12.2017
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
30,98 €
160/2017
12.12.2017
Faktúra Doprava - Zml. o výkone vo ver. záujme
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická 62, Ružomberok, 03401
17,12 €
159/2017
12.12.2017
Faktúra Verejná správa SR - polročný prístup
Poradca podnikateľa spol. s.r.o. , Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01
48,00 €
158/2017
12.12.2017
Faktúra Servisná perióda december 2017
FREETECH services, spol.s.r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01
48,00 €
23/2017
07.12.2017
Zmluva Zmluva o zriadení vecného bremena č. 01560/2017PKZO-B40078/17.00
Slovenská Republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom, Búdkova 36, Bratislava, 81715
55,00 €
157/2017
06.12.2017
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
3,00 €
156/2017
05.12.2017
Faktúra Znalecký posudok
Ing. Miroslav Todák, ul. Čsl. brigády 1611/16, Liptovský Mikuláš, 03101
130,00 €
155/2017
05.12.2017
Faktúra Servisná perióda december 2017
Profi-net, s.r.o, Ul. 1. Mája 709, Liptovský Mikuláš, 031 01
17,65 €
154/2017
05.12.2017
Faktúra Vedenie účtovníctva 11/2017
TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš, 031 01
200,00 €
153/2017
05.12.2017
Faktúra Obecné noviny rok 2018
Impost. spo.s.r.o. , Smrečianska 29, Bratislava, 811 05
67,60 €