Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
33/2018
14.08.2018
Zmluva Kúpna zmluva o predaji nehnuteľností (Palúch)
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
3 348,00 €
32/2018
14.08.2018
Zmluva Kúpna zmluva o predaji nehnuteľností (Kováčik)
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
1 100,00 €
105/2018
14.08.2018
Faktúra Členský príspevok rok 2018 - vypracovanie evidenčných listov a EPM
Združenie obcí stredného Liptova EKOLÓG, 9, Malatíny, 03215
390,00 €
104/2018
09.08.2018
Faktúra Elektropráce - objednávka 18/2018
Ján Šturek - EL ŠTUR, 76, Partizánska Ľupča, 032 15
2 640,00 €
18/2018
08.08.2018
Objednávka Elektroinštalačné práce pri prekládke el. vedenia - úprava VP pr NBD
Ján Šturek - EL ŠTUR, 76, Partizánska Ľupča, 032 15
2 640,00 €
103/2018
07.08.2018
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
3,00 €
102/2018
07.08.2018
Faktúra Doprava - Zml. o výkone vo ver. záujme
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická 62, Ružomberok, 03401
17,12 €
101/2018
07.08.2018
Faktúra Na základe mandátnej zmluvy - fakturácia za stavebný dozor na stavbu "Úprava verejného priestranstva v obci Malatíny"
Ing. Pavol Tkáč - PROING, Liptovská 2127/6, Ružomberok, 03401
600,00 €
100/2018
07.08.2018
Faktúra servisná perióda august 2018 a toner
FREETECH services, spol.s.r.o., Belopotockého 722/1, Liptovský Mikuláš, 031 01
78,00 €
99/2018
02.08.2018
Faktúra Na základe zmluvy o dielo zo dňa 10.7.2017 č. 16/2017 - zálohová fakturácia 50% z ceny diela
STAVEKO-SK, a.s., K cintorínu 561/45, Žilina, 01004
30 743,40 €
31/2018
02.08.2018
Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. 072ZA130090 interné číslo 17/2018
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, Bratislava, 81526
0,00 €
98/2018
01.08.2018
Faktúra Servisná činnosť 08/2018
Profi-net, s.r.o, Ul. 1. Mája 709, Liptovský Mikuláš, 031 01
17,65 €
97/2018
01.08.2018
Faktúra Vedenie účtovníctva 7/2018
TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš, 031 01
200,00 €
96/2018
01.08.2018
Faktúra Výkon zodpovednej osoby za 08/2018
osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, Košice, 04001
36,00 €
95/2018
25.07.2018
Faktúra Vypracovanie územného rozhodnutia podľa zastavovacej štúdie
3MS Consulting, s.r.o., Bešeňová 191, Liptovská Teplá, 03483
970,00 €