2018

05.06.2018 12:40

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018, ktorým sa ustanovujú podmienky držania psov na území obce Malatíny PDF