Zverejňovanie zmlúv a faktúr

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
153/2018
18.10.2018
Faktúra Na základe mandátnej zmluvy - fakturácia za stavebný dozor na stavbu "Úprava verejného priestranstva v obci Malatíny"
Ing. Pavol Tkáč - PROING, Liptovská 2127/6, Ružomberok, 03401
600,00 €
152/2018
18.10.2018
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
32,97 €
151/2018
17.10.2018
Faktúra Servis kotla Thermorossi - čistenie výmenníka, horáka, jímky na komíne
MORUS, s.r.o , Teheleň 460, Partizánska Lupča, 032 15
48,00 €
150/2018
17.10.2018
Faktúra Zmesový komunálny odpad, poplatok za uloženie odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
504,87 €
149/2018
17.10.2018
Faktúra Odvoz odpadu
OZO, a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
31,09 €
148/2018
17.10.2018
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava 8, 821 08
18,89 €
147/2018
11.10.2018
Faktúra Občerstvenie na akciu "Otvorenie námestia"
PEMMEWA, s.r.o., Kostolná 565, Závažná Poruba, 03202
300,20 €
146/2018
10.10.2018
Faktúra Vykonané práce na akciu "Úprava verejného priestranstva v obci Malatíny" podľa Zmluvy o dielo č. 16/2017 a súpisu vykonaných prác
STAVEKO-SK, a.s., K cintorínu 561/45, Žilina, 01004
30 743,40 €
145/2018
10.10.2018
Faktúra servis - drobný materiál - práca - krovinorez
Merkur Slovakia s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 03101
68,25 €
144/2018
10.10.2018
Faktúra Poplatok za telekomunikačné služby
3,00 €
143/2018
10.10.2018
Faktúra Doprava - Zml. o výkone vo ver. záujme
ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická 62, Ružomberok, 03401
17,12 €
30/2018
09.10.2018
Objednávka Servis kotla Thermorossi - čistenie výmenníka, horáka, jímky na komíne
MORUS, s.r.o , Teheleň 460, Partizánska Lupča, 032 15
48,00 €
142/2018
04.10.2018
Faktúra Kancelárske potreby
PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, Banská Bystrica, 974 05
39,37 €
33/2018/1
03.10.2018
Zmluva Rozhodnutie povolenie vkladu č. V 4046/2018 ku zmluve č. 33/2018
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
0,00 €
32/2018/1
03.10.2018
Zmluva Rozhodnutie povolenie vkladu č. V 4042/2018 ku zmluve č. 32/2018
Obec Malatíny, Malatíny 9, Partizánska Ľupča, 03215
0,00 €