• Novinky a udalosti

  • Harmonogram vývozu separovaného zberu

   26.07.2016 11:00

   Harmonogram vývozu separovaného zberu v mesiaci február 2017 PDF Harmonogram vývozu separovaného zb...

  • Kultúrne podujatia

   28.12.2015 15:15

   Pozvánka na maškarný ples zverejnené dňa 02.02.2017 PDF Pozvánka na 4. fašiangovú veselicu zverejne...

  • Kontrolór obce

   10.06.2015 09:20

   Plán kontrolnej činnosti 2. polrok 2016 -  5.10.2016  - PDF Vyhlásenie voľby hlavného kon...


  Zobraziť viac