• Novinky a udalosti

  • Harmonogram vývozu separovaného zberu

   26.07.2016 11:00

   Harmonogram vývozu separovaného zberu v mesiaci december 2017 PDF Harmonogram vývozu separovaného z...

  • Kultúrne podujatia

   28.12.2015 15:15

   Pozvánka na Veľkonočný bál v  obci Svätý Kríž, zverejnené dňa 28.02.2017 PDF Pozvánk...

  • Kontrolór obce

   10.06.2015 09:20

   Plán kontrolnej činnosti 1.polrok 2018 - zverejnenie 27.11.2017  PDF Plán kontrolnej činnosti...


  Zobraziť viac